Sociale Familiezorg   Gezinszorg en bejaardenhulp  
Voorwaarden Inhoud Duur Locatie Kansen Financieel Meer contact Contacteer Sociale Familiezorg

Opleiding verzorgende

Schrijf je in voor de infosessie van de opleiding verzorgende en zorgkundige op 14 mei:

thuiszorg vleminckveld organiseert jaarlijks een opleiding tot polyvalent verzorgende in samenwerking met VDAB. Deze opleiding biedt een erkend getuigschrift aan mensen die willen werken in de thuiszorg of de residentiŽle zorg (woonzorgcentrum). Wegens een tekort aan verzorgenden, vindt iemand die de opleiding met succes heeft afgerond zo goed als zeker werk.

Voorwaarden
De opleiding is toegankelijk voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist. Wel dient u te beschikken over een blanco bewijs van goed zedelijk gedrag en medisch geschikt te zijn voor het beroep (dat wordt vastgesteld in een medisch onderzoek voor de start van de opleiding). Verder is het noodzakelijk dat u behoorlijk de Nederlandse taal kan spreken en schrijven.
Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk deel te nemen aan een info-dag en te slagen in de selectieproeven. Deze selectieproeven vereisen zeker niet dat u de theorie reeds op voorhand zou kennen, maar peilen eerder naar uw algemenere en sociale capaciteiten. Bijkomend moet u slagen in de screening die de VDAB voorziet. Hierover kan u informatie bekomen op het nummer 03/212 28 50 (VDAB Social Profit).

terug

Inhoud van de opleiding
Als cursist krijgt u theoretische en praktische vorming in o.a. de volgende domeinen:

 • Omgangskunde: psychologie, inzicht in de menselijke ontwikkeling, problematisch gedrag, communicatie, teamwerking,...
 • Participatie aan de arbeidswereld: beroepshouding en beroepsgeheim, sociale instellingen, sociale wetgeving, organisatie van de gezondheidszorg, rechten en plichten als werknemer,...
 • Verzorging: symptomen van ziekte, kennis anatomie en fysiologie, hygiŽne, systematisch verzorgend handelen vanuit een methodische zorgvisie,...
 • Woon- en leefklimaat: creatief en zorgzaam omgaan met de omgeving van de zorgvrager, bereiden van voeding, dieetleer en specifieke voeding, textielzorg, budgettering, onderhoud van de woning,...
 • Kennismaking met bijzondere doelgroepen (met gastlessen en studiebezoeken): palliatieve zorg, psychische ziekten, kansarmoede, zorg voor personen met dementie, multiculturele aspecten in de zorgverlening, kraamzorg,...
 • Leerproces: ondersteuning van het leerproces door een taal- en leercoach, evaluatiemomenten, groepsevaluatie,...

Naast de theoretische en praktische vorming, zijn er ook stages:
 • stage in de residentiŽle zorg (woonzorgcentrum)
 • stage in de thuiszorg

terug

Duur en structuur
De opleiding duurt ongeveer 10 maanden. De opleiding start meestal eind augustus (de laatste week van augustus) en eindigt in juni. De lessen gaan alle weekdagen door van 8u30 tot 16u30 (op woensdagnamiddag en in bepaalde vakantieperiodes meestal vrij). De opleiding verloopt als volgt:

eind augustus tot januaritheoretische en praktische lessen
januari tot meistages in de thuiszorg en in de residentiŽle zorg
eind mei/begin junibekwaamheidsproef

Tijdens het hele proces is er individuele begeleiding en groepsbegeleiding door de taal- en leercoach, de leerkrachten en de opleidingsverantwoordelijke.

terug

Locatie
De lessen vinden plaats te Antwerpen. Meer informatie over onze locatie kan u hier vinden.
Merk op dat de stages zoveel mogelijk worden toebedeeld rekening houdend met de woonplaats van de cursisten.

terug

Kansen op de arbeidsmarkt
De tewerkstellingsresultaten onmiddellijk na de opleiding zijn gunstig.
Er bestaat een tekort aan verzorgenden, zowel in de woon- en zorgcentra als bij de diensten voor gezinszorg.

terug

Financieel

 • Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. De opleiding is dus gratis.
 • Cursussen, voedingsmiddelen voor de kooklessen, warme drank, water,... worden gratis ter beschikking gesteld
 • Wat betreft uitkeringen, voorzieningen en premies:
  • Uitkeringsgerechtigde werklozen behouden hun uitkering, evenals leefloontrekkers na akkoord van het OCMW
  • Onder bepaalde voorwaarden ontvangt de cursist een premie van 1 euro (bruto) per uur
  • Wie kinderen heeft (jonger dan 12 jaar), krijgt tijdens de opleiding de kosten voor erkende kinderopvang terugbetaald:
   • alle kinderen in een (erkende) voltijdse kinderopvang tot ze naar de kleuterschool kunnen gaan
   • alle kinderen in een (erkende) buitenschoolse kinderopvang in het kleuter- en basisonderwijs
  • Reiskosten worden terugbetaald aan een forfaitbedrag of er wordt gratis openbaar vervoer voorzien
  • Voor wie voldoet aan bepaalde voorwaarden, wordt door de RVA en het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een premie van ongeveer 250 euro voorzien bij afronding van de opleiding
 • Tijdens de opleiding wordt de cursist niet geschorst wegens langdurige werkloosheid
terug

Informatie
Indien u meer informatie wenst over de opleiding tot polyvalent verzorgende, aarzel dan niet om contact op te nemen met David De boel (tel.: 03 213 40 31, david.deboel@vleminckveld.be) of Peggy Schrijvers (tel.: 03 213 44 63, peggy.schrijvers@vleminckveld.be).

Download hier de folder van de opleiding


De opleiding is erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement Welzijn) en door de VDAB (erkende beroepsopleiding) en wordt financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.


 

 

"ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke hulpbronnen."
Meer info: www.esf-agentschap.beterug
Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
info@vleminckveld.be
KBC 409-9553221-26