Sociale Familiezorg   Gezinszorg en bejaardenhulp  
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Deontologie

Hulp bij u thuis nemen vraagt een grote mate van vertrouwen. Goede omgangsvormen bieden voor beide partijen een houvast.

Onze verzorgenden en thuishelpsters moeten zich houden aan hun deontologie. U mag dus terecht van onze medewerkers één en ander verwachten.

Anderzijds mogen onze medewerkers ook van u een correcte behandeling verwachten.

Tot slot zijn er een aantal diensten die u van onze medewerkers niet kan verwachten.

Wat mag u van ons verwachten?

U mag verwachten van onze medewerkers dat zij :
 • vriendelijk en attent zijn voor u en uw wensen
 • respect hebben voor uw privé-leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • uw zelfstandigheid ondersteunen
 • steeds afrekenen met betaalbewijzen wanneer ze voor u boodschappen doen

terug

Wat mogen wij van u verwachten ?

Wij verwachten dat u:
 • onze medewerkers vriendelijk en met respect behandelt
 • onze medewerkers af en toe wat rust gunt
 • zorgt voor veilige en hygiënische werkomstandigheden
 • geen grove taal hanteert
 • zich geen seksuele intimidaties veroorlooft
 • onze medewerkers geen geld of geschenken aanbiedt
 • zorgt voor voldoende contant geld als onze medewerkers boodschappen voor u doen
 • uw regioverantwoordelijke als contactpersoon met thuiszorg vleminckveld aanspreekt

terug

Wat mag u niet van ons verwachten?

Om onze medewerkers te beschermen, mag u niet verwachten dat zij :
 • boodschappen doen of geld afhalen met uw bankkaart (dus met pincode)
 • taken uitvoeren buiten de normale werkuren
 • met uw wagen of met hun eigen wagen verplaatsingen voor u doen

terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
info@vleminckveld.be
KBC 409-9553221-26